Takagi-Takayasu Laboratory Mathematical Informatics 1st Laboratory

Former Members

Former Members

FY2023 (Univ Tokyo)

 • Keitaro Hiwatashi (Doctor Course)
 • Hiroki Furue (Doctor Course)
 • Yen-Ting Kuo (Master Course)
 • Naoya Ito (Master Course)
 • Ren Taguchi (Master Course)
 • Yilong Chen (Master Course)
 • Genki Akimoto (Undergraduate)
 • Yoichi Ota (Undergraduate)
 • Junaki Kamishiro (Undergraduate)
 • Kaito Sato (Undergraduate)
 • Naoki Yoshiguchi (Undergraduate)

FY2022 (Univ Tokyo)

 • Reo Eriguchi (Doctor Course)
 • Tomoki Moriya (Doctor Course)
 • Haiming Zhu (Master Course)
 • Saki Otsuki (Master Course)
 • Taku Kato (Master Course)
 • Tenma Edamura (Undergraduate)
 • Togo Sakurai (Undergraduate)
 • Gen Nakamura (Undergraduate)
 • Toma Watanabe (Undergraduate)

FY2021 (Univ Tokyo)

 • Yuji Hashimoto (Doctor Course)
 • Changze Yin (Master Course)
 • Shusaku Uemura (Master Course)
 • Hirotomo Shinoki (Master Course)
 • Takahiro Nihei (Master Course)
 • Xiaokang He (Master Course)
 • Anqi Feng (Master Course)
 • Tasuku Nakagawa (Undergraduate)
 • Shu Takahashi (Undergraduate)
 • Takuto Nagasaki (Undergraduate)
 • Kento Urano (Undergraduate)

FY2020 (Univ Tokyo)

 • Kento Oonishi (Doctor Course)
 • Yacheng Wang (Doctor Course)
 • Tomoki Kawashima (Master Course)
 • Kohei Nakagawa (Master Course)
 • Keitaro Hiwatashi (Master Course)
 • Hiroki Furue (Master Course)
 • Yusaku Maeda (Master Course)
 • Yuki Osumi (Undergraduate)
 • Tatsuya Nagasawa (Undergraduate)
 • Takuto Odagawa (Undergraduate)
 • Keita Suzuki (Undergraduate)

FY2019 (Kyushu Univ)

 • Ye Yuan (Doctor Course)

FY2019 (Univ Tokyo)

 • Tomoki Moriya (Master Course)
 • Daichi Aoki (Master Course)
 • Sho Yasui (Master Course)
 • Yuan Mei (Master Course)
 • Naoto Kimura (Undergraduate)
 • Satoshi Okada (Undergraduate)
 • Kouta Sasaki (Undergraduate)
 • Yuki Matsushita (Undergraduate)

FY2018 (Kyushu Univ)

 • Yuntao Wang (Doctor Course)
 • Akito Inoue (Master Course)
 • Junting Xiao (Master Course)
 • Shinnosuke Toma (Master Course)
 • Trong-Thuc Trang (Master Course)
 • Tsutomu Yamazaki (Master Course)

FY2018 (Univ Tokyo)

 • Weiyao Wang (Master Course)
 • Shunta Akiyama (Undergraduate)
 • Kenya Onuma (Undergraduate)
 • Masaki Kobayashi (Undergraduate)
 • Takahiro Nakaya (Undergraduate)

FY2017 (Kyushu Univ)

 • Yuya Yamaguchi (Master Course)
 • Yacheng Wang (Master Course)

FY2017 (Univ Tokyo)

 • Kentaro Matsuda (Under Graduate)
 • Taiga Mizuide (Under Graduate)

FY2016 (Kyushu Univ)

 • Hyungrok Jo (Doctor Course)
 • Akiko Inoue (Master Course)
 • Hikari Tachibana (Master Course)
 • Yang Guo (Master Course)
 • Ye Yuan (Master Course)
 • Kun Wang (Master Course)

FY2015 (Kyushu Univ)

 • Rong Hu (Doctor Course)
 • Rui Xu (Doctor Course)

FY2014 (Kyushu Univ)

 • Yun-Ju Huang (Doctor Course)
 • Kenichiro Hayasaka (Doctor Course)
 • Yongjian Lu (Master Course)
 • Yuta Kanno (Master Course)
 • Fumiya Oda (Master Course)

FY2013 (Kyushu Univ)

 • Hui Zhang (Doctor Course)
 • Takumi Tomita (Doctor Course)
 • Kaiki Kubo (Master Course)
 • Takuya Sumi (Master Course)
 • Hiroyuki Miura (Master Course)
 • Yutaro Kiyomura (Master Course)
 • Daichi Uezono

FY2012 (Kyushu Univ)

 • Takuya Hayashi (Doctor Course)

FY2011 (Kyushu Univ)

 • Yuto Kawahara (Doctor Course)
 • Yosuke Katoh (Master Course)
 • Kyoichi Sakamoto (Master Course)
 • Tadashi Iyama (Master Course)

FY2010 (Future Univ)

 • Yasuki Kobayashi (Master Course)
 • Yuta Sasaki (Master Course))
 • Hirokazu Niwa (Master Course)
 • Yukinori Miyazaki (Master Course)
 • Yoshiro Miyamoto (Master Course)

FY2009 (Future Univ)

 • Toshiya Nakajima (Doctor Course)
 • Takamitsu Katayama (Master Course)
 • Satsuki Nishina (Master Course)
 • Ren Sasaki

FY2008 (Future Univ)

 • Kyosuke Osaka (Master Course)
 • Motoi Yoshitomi (Master Course)

FY2007 (Future Univ)

 • Camille Vuillaume (Doctor Course)
 • Hisashi Yamada (Master Course)
 • Tsukasa Ishiguro

FY2006 (Future Univ)

 • Minoru Tachibana